Alliera dig med mig

Genomgående i projekt Allierad och i alleringstanken är att lyssna på rättighetsbäraren. Att inte själv anta utan att fråga den som berörs. Vad är kränkande eller ett problem och hur vill du att det ska lösas, hur vill du att omgivningen ska agera? Det finns inget facit.

– Hur vill du att andra ska alliera sig med dig?
Den frågan har personer från alla diskrimineringsgrunder fått svara på.
Här ser du deras svar. Filmklippen är textade.


ÅLDER

Hanna

Bartosz

Barbro

Elias


KÖN

Angela

Elin

Alexandra

Sara


ETNICITET

Tanvir

Klara

Aysha

Atilla


FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Kim

Anna

Anna

Thor


RELIGION

Saleh

Adam

Joakim

Zamir


KÖNSIDENTITET

Mario

Eric

Elio

Charlie


SEXUELL LÄGGNING

Emelie

Tobias

Pernilla

Filip