Alliera dig med våldsutsatta

Illustration föreställande fyra personer som håller om varandra samt texten “Alliera dig med våldsutsatta” och Allierads logga.

Väldigt många kvinnor och barn kommer att bli lämnade med sin förövare i hemmet när skolor stänger, arbetsplatser uppmanar till jobb hemifrån och människor tvingas till isolering på grund av Corona-viruset. Vi vill därför – som många andra – passa på att be alla att vara extra uppmärksamma på hur grannar, närstående, kollegor och andra i omgivningen mår.

Så här kan du vara en allierad:

◾️ Om du är hemma och hör ljud som gör dig orolig – kontakta polisen eller ta hjälp av en granne för att knacka på.
◾️ Känner du oro för ett barn – kontakta socialtjänsten i din kommun.
◾️ Kvinnofridslinjen finns dygnet runt på telefon 020-505050.
◾️ Unizons och Roks medlemsjourer ger stöd varje dag, året om. Hitta alla jourer på www.unizon.se och www.roks.se
◾️Om du har möjlighet, fråga personer rakt ut om de utsätts för våld. “Hur har du det? Jag vet att extra många är utsatta för våld och hot hemma just nu. Har du känt dig hotad? Har du blivit slagen?”

Ta hand om varandra!


Publicerat 2020-03-18