Alliera dig

Bård med texten “Allieringslöftet”, i hörnet liten rund ring med texten”Alliera dig” och i mitten tre silhuetter av personer.

En aktiv åskådare är inte tyst när andra utsätts för kränkningar och är medveten om sin egen roll, sin egen position och hur det egna beteendet påverkar omgivningen. Vi har presenterat sex ambassadörer för #ALLIERINGSLÖFTET. Nu är det din tur att ge ert allieringslöfte!

Hur kan du alliera dig? I skolan, föreningen, på internet, på jobbet, på släktmiddagen eller på stan? Det kan handla om att agera och visa civilkurage, om att reagera på exkludering eller om att arbeta proaktivt och bli en samhällsförändrare! Övning ger färdighet, och ju mer vi reflekterar över vår egen roll desto större chans är det att vi tar ansvar!

Läs tipslistorna, välj ett eller flera sätt som passar dig, ta ett valfritt foto (det kan vara på dig, vår delningsbild eller en skärmdump från hemsidan) och lägg upp i dina sociala medier med följande text:

Jag lovar att fortsätta alliera mig med de som utsätts för förtryck eller diskriminering. Till exempel genom att … 
På uppmaning av 
Make Equal är jag #allierad.
För att din kamp är min kamp.
Alliera dig du också!

Publicerat 2020-05-29