Allierad chef

Porträttfoto på Gun med silverhalsband runt halsen med texten “Make Equal”, liten formgiven rund ring med samma text samt bård med texten “Allieringslöftet”.
Allierad chef – Gun Schurtenberger

Gun Schurtenberger intervjuades i tidningen Kollega 2019, med anledning av att hon gjort en drömrekrytering av en person som (förmodligen på grund av stamning) valts bort i en rad rekryteringsprocesser tidigare. I intervjun lyfte hon vikten av att se till den faktiska kompetensen när man rekryterar och vi är stolta över att ha Gun som ambassadör för ALLIERINGSLÖFTET!

Gun lovar att som chef fortsätta alliera sig med de som utsätts för förtryck eller diskriminering genom att se varje individ som just en individ med sina egna förutsättningar och möjligheter. 

En chef kan också vara allierad genom att lyfta perspektiv som den själv inte har erfarenhet av och genom att ha pronomenrundor, fler kategorier i enkäter kopplat till kön och ålder och genom att till exempel säga “din partner” i stället för “din flickvän/pojkvän”, ställa inkluderande frågor vid introduktionen av nyanställda. Få fler tips här om hur du som chef kan alliera dig.

Alliera dig du också!

Publicerat 2020-05-19