Allierad testade utbildningskoncept hos Afrikagrupperna

Om hur rättigheter kan erövras genom alliering organisationer, rörelser och individer emellan. Om begrepp som normkreativitet, privilegier och tolkningsföreträde. Om vad alliering betyder här och nu i det dagliga arbetet och i allas vår vardag.

Make Equals arvsfondsfinansierade projekt Allierad fick förmånen att testa det nya utbildningskonceptet med anställda hos Afrikagrupperna. Med en blandning av teori, historiska exempel, omvärldsanalys och diskussioner ägnade vi tillsammans en eftermiddag åt hur vi som individer och som organisationer kan stå upp för andras rättigheter och på så sätt hjälpas åt att driva utvecklingen framåt.

Tack för att vi fick möjligheten och tack för värdefull input!

Arbetar du i en verksamhet som skulle vilja lyfta frågan om Alliering på något sätt? Maila oss gärna på maria@makeequal.se så kan vi berätta mer om projektet! 

Publicerat 2020-03-06