Allierade berättar

Möt fyra personer som i sin vardag, i sina uppdrag, allierar sig i andras rättighetskamper. Som använder sin röst, sin plattform, sin kompetens och sin tid för att stå upp för mänskliga rättigheter.

Intervjuerna ”Allierade berättar” är gjorda av Linn Bergren, som praktiserat hos Make Equal/Allierad under höstterminen 2019.


Formgiven bild, foto av Barbro som tittar in i kameran, inomhus, ljust, fönster suddigt i bakgrunden, lila ram, turkos pratbubbla med text "Barbro Westerholm: Det blir fel att tycka synd om", logga Allierade berättar.
Barbro om att vara allierad i kampen för HBTQ-rättigheter.

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm berättar om hur det var att gå från att inte kunna så mycket om diskriminering mot HBTQ-personer till att vara en allierad och varför det inte räcker att tycka synd om en grupp som utsätts för förtryck. 

Året 1979 ockuperade demonstranter trappan till Socialstyrelsen för att kräva borttagande av klassificering av homosexualitet som psykisk sjukdom. I nytillträdda generaldirektören Barbro Westerholm hittade de en allierad.


Formgiven bild, foto av Niklas som tittar in i kameran, utomhus, gröna buskar i bakgrunden, turkos ram, lila pratbubbla med text "Niklas Altermark: Prata med, inte om", logga Allierade berättar.
Niklas forskar om funktionshinder-politik, för ett jämlikt samhälle.

Statsvetaren Niklas Altermark ger sin syn på skillnaden mellan forskning som drivs av solidaritet respektive medömkan och på vikten av tolkningsföreträde.

Niklas Altermark är forskare vid Lunds universitet med lång erfarenhet av att studera funktionshinderpolitik. Han menar att forskning och olika typer av medborgarrättsrörelser bör vara del av samma politiska kamper.


Formgiven bild, foto av Barakat som tittar in i kameran, utomhus stadsmiljö, lila ram, turkos pratbubbla med text "Barakat Ghebrehawariat: Ta det inte personligt, ta det politiskt", logga Allierade berättar.
Barakat arbetar för att få fler att kommunicera inkluderande.

Barakat Ghebrehawariat, Demokratiagenten, berättar hur han började engagera sig för mångfaldsarbete, varför språket är viktigt när man vill alliera sig och varför en av de viktigaste handlingarna en allierad kan göra är att lyssna.

Barakat Ghebrehawariat har lång erfarenhet av att föreläsa, ge rådgivning och utbilda om mångfald, inkludering och normkritisk kommunikation.


Formgiven bild, foto av Eliot som tittar in i kameran och ler, turkos ram, lila pratbubbla med text "Eliot Wieslander: Börja i det lilla", logga Allierade berättar.
 Eliots menar att engagemang för mänskliga rättigheter börjar i det lilla.

I ett allt råare samhällsklimat kämpar Läkare i Världen och dess generalsekreterare Eliot Wieslander för utsatta EU-medborgares och papperslösas rätt till vård.

För att fler ska engagera sig i rättvisekamper en kanske inte själv berörs direkt av menar Eliot att vi behöver skapa oss en positiv spiral där vi förväntar oss att kunna få hjälp av andra.