Alliering spelar roll

Forskning visar att vi kan göra skillnad genom att bemöta fördomar. Detta skriver Expo om i en mycket intressant artikel som belyser vikten av alliering.

”Genom att bemöta rasism och andra fördomar gör du skillnad. Dels blir den som konfronteras mindre benägen att uttrycka sig fördomsfullt framöver, dels stärker du normen om jämlikhet.”

Det är inte ovanligt att den som är en del av gruppen som fördomarna riktas mot avfärdas som gnällig, överkänslig och inkompetent. Där kan en allierad göra skillnad.

Konkreta tips för hur vi kan agera:
* Övning ger färdighet
* Den som säger ifrån gör skillnad på sikt
* Bekräfta personen, ifrågasätt påstående
* Var en allierad!

”Att trycket är större på dem som ingår i grupper som fördomar riktas mot är bra att känna till. För alla. En kunskap som förhoppningsvis kan mobilisera fler.”  – Det är därför allierade är så viktiga, konstaterar Margo Monteith, professor vid Purdue universitet i Indiana.

Publicerat 2020-03-17