ALLIERINGSBANKEN

Här i Allieringsbanken kan du inspireras av olika sätt att alliera dig för att skapa förändring. Allieringshandlingarna kräver mer och mer ju längre du kommer i listan. Men övning ger färdighet. Att börja genom att ta första steget är bästa sättet att komma igång. När vi tränar oss på att alliera oss blir det både lättare att se vad vi kan göra och att våga göra det.

 • Skriv under en namninsamling för någon annan grupps rättigheter.
 • Dela någon annans debattartikel i sociala medier.
 • Hissa en flagga med ett rättighetsbudskap, exempelvis prideflaggan.
 • Förstärk en rättighetsbärares röst genom att dela vidare personens inlägg i sociala medier.
 • Säg ifrån mot en kränkning genom att ställa frågan “Vad menar du?”
 • Avsätt en timme för att lära dig om alliering och hur du kan alliera dig med andra.
 • Bli stödmedlem i en förening som arbetar för rättigheter.
 • Skicka nätkärlek till en person som stått upp för andras rättigheter den senaste tiden.
 • Genomför ett stödköp hos kreatör eller företagare ur minoritetsgrupp.
 • Delta i en aktuell jämlikhetskampanj i sociala medier.
 • Starta en insamling på Facebook till stöd för förening som arbetar med rättigheter.
 • Berätta om alliering för en kompis.
 • Polisanmäl näthat som faller under kategorin hets mot folkgrupp.
 • Anmäl en sexistisk, rasistiskt eller på annat sätt kränkande reklam till reklamombudsmannen.
 • Kontakta ansvarig politiker och kräv förändring gällande en orättvisa/diskriminering i samhället.
 • Vet du en kommunal lokal eller verksamhet som är otillgänglig, till exempel saknar dörröppnare eller ramp, eller där man inte använder mikrofon eller har otillgänglig hemsida? Anmäl via kommunens hemsida.
 • Skriv en insändare om aktuell ojämlikhet eller diskriminering till din lokaltidning.
 • Stå på stan och dela ut flygblad för en förening som arbetar för rättigheter.
 • Upplåt minst två inlägg i sociala medier till rättighetsbärare eller person ur minoritetsgrupp.
 • Erbjud dig att hjälpa till med volontärarbete i förening som arbetar för rättigheter.
 • Håll ett brandtal om vikten av att vara allierad inför minst 7 personer.
 • Skriv en debattartikel om aktuell ojämlikhet eller diskriminering.
 • Villkora din medverkan i panel eller som talare med att ställa krav på representation eller tillgänglighet.
 • Uppmana minst 10 personer att genomföra en handling från Alllieringsbanken.