Allieringslöftet

Två foton av silverberlocker med texten "Alliera dig!" respektive Allierads symbol på – två knutna nävar formade till ett hjärta samt bård med texten “Allieringslöftet”.

Vi är stolta över att, med löften om att fortsätta alliera sig och med våra smycken som en synlig påminnelse för sig själv och andra, presentera våra ambassadörer för Allieringslöftet.

De fina smyckena kan du läsa mer om längre ned på sidan.


Foto på Eva som håller upp ett smycke med Allierads symbol på – två knutna nävar formade till ett hjärta, liten formgiven rund ring med samma symbol samt bård med texten “Allieringslöftet”
Allierad kollega – Eva Röse

Hösten 2017 var #tystnadtagning det första branschuppropet i Sveriges #metoo-revolution. Idag är vi stolta över att presentera dagens ambassadör för ALLIERINGSLÖFTET: Eva Röse som tog initiativ till uppropet och därmed allierade sig med de tusentals kollegor som utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp

Eva lovar att som kollega fortsätta alliera sig med de som utsätts för förtryck eller diskriminering. Till exempel genom att lyfta perspektiv som hon själv inte har erfarenhet av och använda främjartekniker när andra använder härskartekniker! 


Foto på Jonatan som håller upp ett smycke med Allierads symbol på – två knutna nävar formade till ett hjärta, liten formgiven rund ring med samma symbol samt bård med texten “Allieringslöftet”.
Allierad skolkompis – Jonatan Lamy

Hösten 2019 slöt Josef Jaweds skolkompisar upp bakom honom när han fick ännu ett utvisningsbeslut trots att han bott fyra år i Sverige och byggt upp ett liv här. Hans skolkompisar samlade ihop över 50 000 kronor för att kunna ta hjälp och överklaga beslutet. Vi är stolta över att presentera en av initiativtagarna till insamlingen – Jonatan Lamy – som ambassadör för ALLIERINGSLÖFTET!

Jonatan lovar att som skolkompis fortsätta alliera sig med de som utsätts för förtryck eller diskriminering. Till exempel genom att säga ifrån om någon drar sexistiska, rasistiska eller på annat sätt kränkande skämt. Det kan man göra genom att förklara vad som är kränkande, låta bli att skratta med, fråga den som drog skämtet vad det var som var roligt eller prata med sin lärare eller någon annan ur skolans personal. 


Porträttfoto på Petter med silverhalsband runt halsen med texten “Alliera dig”, liten formgiven rund ring med samma text samt bård med texten “Allieringslöftet”.
Allierad kompis – Petter Edler

Petter Edler visar genom sitt engagemang i så väl äldres rättigheter som rättigheter för personer med funktionsnedsättning att han står för bredd i representation och jämlikhet. Vi är stolta över att presentera Petter som ambassadör för ALLIERINGSLÖFTET!

Petter lovar att fortsätta alliera sig med personer som bryter mot normen i de olika föreningar han engagerar sig i. Han kommer fortsätta lyssna på normbrytares upplevelser och vara medveten om sina privilegier och använda dem för att förändra ojämlikhet.

En föreningskompis kan vara allierad genom att lyfta perspektiv som den själv inte har erfarenhet av genom att till exempel säga till om representationen är dålig på mötet eller om lokalen är otillgänglig för rullstol. 


Porträttfoto på Elias med silverhalsband runt halsen med texten “För att din kamp är min kamp”, liten formgiven rund ring med samma text samt bård med texten “Allieringslöftet”.
Allierad Facebookvän – Elias Fjellander

Elias Artur Fjellander har ett brett engagemang i flera ungdomsorganisationer och har tagit ställning mot såväl rasism och transfobi som för rätten till abort och för barns rättigheter. Vi är stolta över att presentera dagens ambassadör för ALLIERINGSLÖFTET – en person som så tydligt bär med sig allieringstanken i allt han gör både offline och online!

Elias lovar att som facebookvän fortsätta alliera sig med de som utsätts för förtryck eller diskriminering genom att polisanmäla näthat som faller under brottsrubriceringen hets mot folkgrupp, det kan man göra oavsett om man tillhör gruppen hatet riktas mot eller inte. 


Porträttfoto på Gun med silverhalsband runt halsen med texten “Make Equal”, liten formgiven rund ring med samma text samt bård med texten “Allieringslöftet”.
Allierad chef – Gun Schurtenberger

Gun Schurtenberger intervjuades i tidningen Kollega 2019, med anledning av att hon gjort en drömrekrytering av en person som (förmodligen på grund av stamning) valts bort i en rad rekryteringsprocesser tidigare. I intervjun lyfte hon vikten av att se till den faktiska kompetensen när man rekryterar och vi är stolta över att ha Gun som ambassadör för ALLIERINGSLÖFTET!

Gun lovar att som chef fortsätta alliera sig med de som utsätts för förtryck eller diskriminering genom att se varje individ som just en individ med sina egna förutsättningar och möjligheter. 

En chef kan också vara allierad genom att lyfta perspektiv som den själv inte har erfarenhet av och genom att ha pronomenrundor, fler kategorier i enkäter kopplat till kön och ålder och genom att till exempel säga “din partner” i stället för “din flickvän/pojkvän”, ställa inkluderande frågor vid introduktionen av nyanställda. 


Porträttfoto på PA med silverhalsband runt halsen med texten “Alliera dig!”, liten formgiven rund ring med samma text samt bord med texten “Allieringslöftet”.
Allierad släkting – PA Wallner

PA Wallner har varit engagerad i Stolta Föräldrar i många år, som allierad pappa till sonen Anders. Vi är stolta att presentera honom som vår första ambassadör i ALLIERINGSLÖFTET!PA lovar att som släkting fortsätta alliera sig med de som utsätts för förtryck eller diskriminering. Till exempel genom att vara den första som stöttar den som säger ifrån mot kränkande beteenden och genom att förbereda svar på tal inför släktmiddagen! 


STORT TACK till Feministsmeden gjort våra fantastiska budskapssmycken (design: våra formgivare!) till vårt projekt Allierad!

Alliera dig

Rund silverplatta med stansad text: Alliera dig

För att din kamp är min kamp

Rund silverplatta med stansad text: För att din kamp är min kamp

Allieradhjärtat

Rund silverplatta med utstandsad symbol av två knutna nävar som bildar ett hjärta

Make Equal