ALLIERINGSBANKEN – ALLIERINGSSTAFETTEN

(6 personer ska göra)

 • Skriv under en namninsamling för någon annan grupps rättigheter.
 • Dela någon annans debattartikel i sociala medier.
 • Hissa en flagga med ett rättighetsbudskap, exempelvis prideflaggan.
 • Förstärk en rättighetsbärares röst genom att dela vidare personens inlägg i sociala medier.

(5 personer ska göra)

 • Säga ifrån mot en kränkning genom att ställa frågan “Vad menar du?”
 • Avsätt en timme för att lära dig om alliering och hur du kan alliera dig med andra.
 • Bli stödmedlem i en förening som arbetar för rättigheter.
 • Skicka nätkärlek till en person som stått upp för andras rättigheter den senaste tiden.

(4 personer ska göra)

 • Genomför ett stödköp hos kreatör eller företagare ur minoritetsgrupp.
 • Delta i en aktuell jämlikhetskampanj i sociala medier.
 • Starta en insamling på Facebook till stöd för förening som arbetar med rättigheter.
 • Berätta om alliering för en kompis.

(3 personer ska göra)

 • Polisanmäl näthat som faller under kategorin hets mot folkgrupp.
 • Anmäl en sexistisk, rasistiskt eller på annat sätt kränkande reklam till reklamombudsmannen.
 • Kontakta ansvarig politiker och kräv förändring gällande en orättvisa/diskriminering i samhället.
 • Vet du en kommunal lokal eller verksamhet som är otillgänglig, till exempel saknar dörröppnare eller ramp, eller där man inte använder mikrofon eller har otillgänglig hemsida? Anmäl via kommunens hemsida.

(2 personer ska göra)

 • Skriv en insändare om aktuell ojämlikhet eller diskriminering till din lokaltidning.
 • Stå på stan och dela ut flygblad för en förening som arbetar för rättigheter.
 • Upplåt minst två inlägg i sociala medier till rättighetsbärare eller person ur minoritetsgrupp.
 • Erbjud dig att hjälpa till med volontärarbete i förening som arbetar för rättigheter.

(1 person ska göra)

 • Håll ett brandtal om vikten av att vara allierad inför minst 7 personer.
 • Skriv en debattartikel om aktuell ojämlikhet eller diskriminering.
 • 24 allieringshandlingar ska klaras av på 24 timmar.
 • Dessa är indelade i 6 nivåer med fyra handlingar i varje.
 • För att gå vidare i utmaningen behöver vi ha klarat av en nivå. För varje nivå blir det svårare och svårare – men färre personer behöver genomföra varje handling.
 • I första nivån ska varje handling genomföras av 6 olika personer, i nästa 5, nästa 5 osv. Handlingarna i den sista och svåraste nivån behöver bara genomföras av 1 person.
 • Varje person som deltar och genomför en handling har sen chans att vinna fina priser – med budskap om alliering.