Avslöjade tvångssterilisering av kvinnor

Chen Guangcheng är advokat, människorättsaktivist och blind. Med en bakgrund av att försvara personer med funktionsnedsättning och bönders rättigheter började Guangcheng i början av 2000-talet att engagera sig mot Kinas ettbarnspolitik, en lag som förbjöd familjer att skaffa fler än ett barn. 

I sitt arbete upptäckte Guangcheng att kinesiska kvinnor hade blivit tvingade till sena aborter och tvångssterilisering för att följa lagen. 2005 representerade därför Guangcheng en stor grupp kvinnor i en grupptalan mot staden Linyi. För sitt engagemang sattes han i fängelse samt husarrest men lever idag i exil i USA med sin familj och fortsätter att vara en engagerad människorättsaktivist. 

Vi får alla inspireras av Guangchengs engagemang som han själv beskriver så här: “Någon måste kämpa för människor utan röst. Den personen är visst jag.” #allierad #makeequal

Publicerat 2019-10-21