Dok Allierad

Vad är alliering, kan man ens säga så i svenska språket och hur gör man för att vara en så bra allierad som möjligt? Hur växte idén om projektet Allierad fram och vad har projektet gjort? I Dok Allierad summeras det treåriga projektet, vi träffar personer som funderat kring alliering, som allierar sig, som önskar att andra allierar sig och personer som arbetat med eller på andra sätt varit involverade i projektet.

Vi är så glada över möjligheten att istället för en digital avslutningskonferens kunna producera denna dokumentärfilm som ju nu kommer finnas kvar som en dokumentation om projektet men också om allieringstanken. Vi blev väldigt nöjda med Dok Allierad och ödmjuka inför att nästan alla vi tillfrågade tackade ja till att medverka.