Inget illa ment?

Kommentarer och handlingar kan skada utan att det är avsikten. Mikroaggressioner är beteenden som kan verka harmlösa i betraktarens ögon men som för personer som utsätts är uttröttande och stressande. Särskilt eftersom mikroaggressioner ofta sker återkommande för de som drabbas och kan kopplas samman med skadliga värderingar så som exempelvis rasism, homofobi och funkofobi. Vardagsrasism är ett exempel på mikroaggressioner.

Textad
Syntolkad
Teckenspråkstolkad