Kampen för mänskliga rättigheter är gemensam

Två fotografier tagna i morgonsol framför regeringskansliet Rosenbad samt texten “Kampen för mänskliga rättigheter är gemensam”. Ett foto visar Carlos Diaz från RFSL som håller upp ett flygblad med svart botten och vit text 1000 dagar. Det andra fotot visar rader av svartklädda personer med ryggarna mot Rosenbad, blandat stående och rullstolsanvändare.

RFSL, på bilden representerat av Carlos Diaz, anslöt vid flera tillfällen till funktionshinderrörelsens manifestation #torsdagsaktionen utanför Rosenbad för att visa sitt stöd. Kampen för mänskliga rättigheter är gemensam.

Under två år och tre månader möttes statsråden, på väg in till veckans regeringssammanträde, av #torsdagsaktionen – en aktion som startades av #DHR men kom att omfatta i stort sett hela funktionshinderrörelsen. Torsdagsaktionens krav var en utökning av diskrimineringslagen till att omfatta också bristande tillgänglighet, som en form av diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Bilderna är tagna från den torsdagsmorgon då regeringssammanträdet sammanföll med att det gått exakt 1000 dagar sedan remisstiden gått ut för det förslag till lagändring som regeringen ännu inte hade tagit ställning till. Vid detta tillfälle var aktivisterna svartklädda och flygbladen var svarta istället för som annars blå.

Från 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering.


Publicerat 2019-06-20