Kan du göra något?

Alliering handlar om att göra. En allierad är en person som får fördelar i dagens ojämlika samhälle och som använder dem för att stötta personer som bryter mot normen. Ofta finns det många olika sätt att vara allierad på – men det är nästan alltid bättre att göra något än att inte göra något alls.

Ps, visste du att det finns en överenskommelse mellan Astma- och Allergiförbundet och Synskadades Riksförbund om hur ledarhundar ska hanteras i offentliga lokaler? Grundidén är att personer med allergi och personer med synskada ska ha samma rätt till delaktighet och att det går att finna lösningar som fungerar för båda parter. Ett fint exempel på alliering grupper emellan!

Textad
Syntolkad
Teckenspråkstolkad