Att lyssna för att bli en bra allierad

I Allierad har vi utforskat vad som krävs för att vara en bra allierad, och en av de första och viktigaste sakerna är att lyssna på personer med tolkningsföreträde. Extra viktigt är detta för makthavare och personer som har inflytande i frågor som berör andra – vilket tyvärr inte alltid självklart.
För att vara en bra allierad krävs att man förstår vad en rättighetsbärare går igenom. För att förstå måste man först lyssna.

Av den anledningen ville vi skapa förutsättningar för rättighetsbärare att berätta och bli lyssnade på. Under två dagar i mars genomförde vi sju sådana möten. Så här såg det ut!

Teckenspråkstolkad
Syntolkning

”16-ÅRINGAR BORDE FÅ RÖSTA”

Den senaste demokratiutredningen lyfter att en stor andel unga vill vara med och påverka. Utredningen föreslog att Sverige i lokala val skulle införa försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år. Elias Fjellander vill sänka rösträttsåldern i Sverige och möter här Olle Wästberg, demokratiutredare.

Teckenspråkstolkad
Syntolkad

”VI BLEV UTSKÄLLDA NÄR VI BAD”

Att utöva sin religion  är en mänsklig rättighet som skyddas i både internationell och nationell lag. I Sverige är det även olagligt att diskriminera människor på grund av deras religion eller trosuppfattning. Trots detta blir människor fortfarande diskriminerade på grund av detta. Ahsen Agrali vill att alla elever ska få sin rätt att praktisera sin tro i skolan. Här möter hon Helya Riazat, rektor på en högstadieskola.

Teckenspråkstolkad
Syntolkad

“JAG VILL JOBBA TACK”

En av fyra som går klart gymnasiesärskolan har ingenting att göra efter studenten vilket kan få allvarliga konsekvenser på sikt och leda till psykisk ohälsa och utanförskap. Benjamin Balsom möter Magnus Tideman, forskare i handikappvetenskap för att prata om jobbmöjligheter för personer med en intellektuell funktionsnedsättning.

Teckenspråkstolkad
Syntolkad

VAD BETYDER DET EGENTLIGEN ATT EU ÄR EN FRIHETSZOON?


Homofobisk retorik och hatfulla tal mot hbtqi-personer ökar i Europa, också i Sverige har utsattheten ökat och den tidigare positiva utvecklingen stagnerat. Nicole Lulan Blomgren vill se bättre rättsligt skydd för hbtqi-personer. Här möter hon Alice Bah Kuhnke, europaparlamentariker.


Teckenspråkstolkad
Syntolkad

”VILL SE EN JÄMSTÄLLD BYGGBRANSCH”

Fler tjejer söker de byggnadstekniska utbildningarna men machokultur, avsaknad av skyddskläder och omklädningsrum för tjejer visar att det är en bra bit kvar till en jämställd byggbransch. Rahaf Alkurdi som läser samhällsbyggnad på KTH vill se en byggbransch med 50 procent kvinnor och 50 procent män. Här möter hon Ali Jamshir, platschef på ett byggföretag.

Teckenspråkstolkad
Syntolkad


”FÖR EN TONÅRING ÄR TVÅ ÅR VÄLDIGT LÄNGE”

Den könsbekräftande vården får ofta stor kritik på grund av långa köer på många håll i landet, detta trots att den för många är livsviktig. I Stockholm kan väntetiden till ett första möte med en psykolog vara hela två år. Mayson Joacimsbarn Persson vill att vården ska sluta svika unga transpersoner. Här möter hen Acko Ankarberg Johansson som är ordförande i Socialutskottet.


Teckenspråkstolkad
Syntolkad

”VISA DEN POSITIVA VERKLIGHET VI HAR I FÖRORTERNA”

Många som bor i förorten känner inte igen sig i mediernas beskrivning. Lokal nyhetsbevakning som synliggör hela samhället behövs för att alla invånare ska känna sig rättvist porträtterade. Alexander Zadruzny vill att medierna skildrar förorten mer rättvist. Här möter han Ulrika By, journalist på en morgontidning.

Teckenspråkstolkad
Syntolkad