Medborgarrättskämpe tog ställning mot Vietnamkriget

Fannie Lou Hamer fotad från sidan i svartvitt. Hon pratar med någon utanför bild.

Det var den 15e oktober 1969 som medborgarrättskämpen Fannie Lou Hamer under “Vietnam War Moratorium Rally” i Berkeley, Kalifornien höll sitt tal i protest mot Vietnamkriget. Det som gjorde Hamers tal ovanligt var inte hennes motstånd mot kriget utan sättet hon argumenterade för sin sak. 

I sitt tal ifrågasatte Hamer USAs påstådda vilja att skapa demokrati i andra länder när USA självt systematisk diskriminerar mot sin egna icke-vita befolkning. Genom att berätta om sina egna erfarenheter av att bli nekad att rösta, tvångssterilisering och misshandel argumenterade Hamer för att USA inte kunde kriga för demokrati i andra länder när USA självt inte är en fullgod demokrati. På så sätt använde sig Hamer av egna upplevelser av förtryck för att alliera sig med vietnameserna.

Publicerat 2019-11-08