Podd Allierad uppmärksammad av HRF

Hörselskadades Riksförbunds tidning Auris uppmärksammar i senaste numret Podd Allierad i en notis om poddar som transkriberas.

”Poddar med transkriberad text
I Auris 5/19 kunde ni läsa om Facebookgruppen ”Sommarprat 2019 på teckenspråk och skriven svenska” som fått mycket uppskattning av hörselskadade och döva. Att kunna lyssna på radioprogram och podcasts, podddar, är fortfarande något som många hörselskadade utestängs från, men ett par undantag finns. Bland annat podden ”I mörkret med” där alla avsnitt är transkriberade. I programmet lyfts andra sinnen än synen fram och inbjudna gäster intervjuas i totalt mörker. Alla avsnitt finns på www.imorkretmed.se/poddavsnitt.

Jämlikthetsstiftelsen Make Equals nya Podd Allierad är också transkriberad. Projektet Allierad finansieras av Allmänna Arvsfonden och har som mål att få fler att bli aktiva och arbeta för ett mer jämlikt samhälle utan diskriminering. I fem avsnitt kommer olika begrepp och beteenden utforskas och diskuteras. Finns på allierad.makeequal.se/podcast.”

Publicerat 2019-10-22