RÄTT ska va RÄTT – EN SAMTALSSERIE OM DISKRIMINERING

Författaren, föreläsaren och folkbildaren Thor Rutgersson vill lära sig mer om hur han kan vara en bra medmänniska, en bra allierad, som bidrar till ett mer rättvist samhälle och motverkar diskriminering. 

I RÄTT ska va RÄTT träffar Thor experter från alla de sju diskrimineringsgrunderna som svensk diskrimineringslag definierar. Personerna han träffar har, förutom expertkunskap inom respektive område, också egna erfarenheter av just den diskrimineringsgrund de samtalar med Thor om. Inför och efter varje möte samtalar han med Maria Johansson, Allierad/Make Equal, om det han lär sig av de han möter.

RÄTT ska va RÄTT är en samtalsserie i sju delar om diskriminering, om hur det kan kännas och upplevas att bli annorlunda behandlad och om hur vi tillsammans kan alliera oss med varandra, mot diskriminering. Filmerna är framtagna inom Make Equals arvsfondsfinansierade projekt Allierad (2018-2021).

Avsnitten är fristående, ca 16 minuter långa och textade. Det går att se delarna i vilken ordning man vill, men kanske blir det allra bäst att se dem i den ordning vi presenterar dem nedan. Diskrimineringsgrunden Kön

Kampen för lika rättigheter oavsett kön var varit lång och vi har ännu inte nått ett jämställt samhälle. När Thor träffar Danny Lam, grundare av plattformen TNKVRT, och Kristina Wicksell Bukhari, expert på jämställdhet Make Equal, kommer han att få lära sig vad som gäller specifikt för diskrimineringsgrunden “kön”. Men han kommer också att få höra personliga exempel och olika kloka tankar och reflektioner i detta första avsnitt av RÄTT ska va RÄTT. Hur kan en man alliera sig med kvinnors rättigheter och hur har kampen sett ut historiskt?


Diskrimineringsgrunden Könsidentitet och Könsuttryck

I första avsnittet fick Thor lära sig mer om könsdiskriminering – och den långa kampen för kvinnors rättigheter. Men hur är det egentligen med personer som inte identifierar sig som varken kvinna eller man? Eller som är trans? När Thor nu i avsnitt två av RÄTT ska va RÄTT träffar Yolanda Bohm, spoken word-artist, poet och transaktivist, får vi bland annat veta mer om ord och pronomen och begrepp som är viktiga att hålla koll på – så att vi kan respektera varandra på rätt sätt.


Diskrimineringsgrunden Etnicitet

Även Sverige har som många andra länder i Västvärlden en historia av slavhandel. Det här var för länge sen, men tyvärr lever värderingarna och fördomarna på många sätt kvar och leder till att människor fortfarande behandlas sämre, baserat på sin etnicitet och sitt ursprung. Numera är det förbjudet i diskrimineringslagen, men det händer överallt ändå. Vad är diskriminering baserat på etnicitet idag – och hur kan den se ut? För att svara på det ska Thor i det tredje avsnittet av RÄTT ska va RÄTT få träffa Salem Yohannes, konsult i mänskliga rättigheter.  Diskrimineringsgrunden Religion eller annan trosuppfattning

Att bli diskriminerad på grund av sin religion eller sin trosuppfattning är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Vad innebär religionsfriheten och hur ser det ut i Sverige, ett av världens mest sekulariserade länder? I detta avsnitt, det fjärde serien RÄTT ska va RÄTT, träffar Thor MR-juristen Hanna Gerdes som delar med sig av sin kunskap och sina egna erfarenheter.Diskrimineringsgrunden Funktionsnedsättning

I det femte avsnittet av RÄTT ska va RÄTT handlar det om att bli diskriminerad på grund av en funktionsnedsättning. Och därför handlar det också en hel del om tillgänglighet – och vad det begreppet innebär. Men att bli diskriminerad på grund av funktionsnedsättning kan handla om så mycker mer än otillgänglighet, det finns många gamla fördomar som lever kvar eller annat som leder till att personer med funktionsnedsättning inte får samma möjligheter. Thor träffar människorättsjuristen Annika Jyrwall Åkerberg för att reda ut vad som gäller och hur utvecklingen sett ut.Diskrimineringsgrunden Sexuell läggning

Runt om i världen kan vi se en backlash för mänskliga rättigheter – inte minst när det gäller sexuell läggning. Vi ser det i länder som Polen och Estland – och vi ser det i länder som Uganda. Också i Sverige har utsattheten ökat och den tidigare positiva utvecklingen stagnerat. Det är viktigt att vi allierar oss här för att bryta denna utveckling. I det sjätte avsnittet av RÄTT ska va RÄTT får vi följa med när Thor träffar Nathalie Tapper, konsult i mänskliga rättigheter,  så att han kan få lära sig mer om sexuell läggning som diskrimineringsgrund!Diskrimineringsgrunden Ålder

Ålder är tillsammans med könsidentitet nyast som diskrimineringsgrund i vår svenska diskrimineringslagstiftning. Själva diskrimineringsgrunden är neutral, det vill säga du kan bli särbehandlad oavsett vilken ålder du har. Om det är just din ålder som är anledningen till den avvikande behandlingen kan det vara diskriminering. Åldersdiskriminering drabbar både äldre och yngre. I det sjunde avsnittet av RÄTT ska va RÄTT får Thor träffa Elias Fjellander, som bland annat sitter i styrelsen för Rädda Barnens ungdomsförbund, och Susanne Öhrling, tidigare sakkunnig på pensionärsorganisationen PRO och numera själv pensionär.