Rätten till den egna kroppen förenar

Foto från den stora demonstrationen för aborträtt i september 2017. I fokus en skylt med texten ”My mind, My body, My choice”. Aiofe Martin är ej med på bilden och personerna på fotografiet har vad vi vet ingen koppling till Aiofe.

”Det finns, tror jag, en naturlig beröringspunkt mellan människor som vill ha tillgång till fria, säkra, juridiska aborter och medlemmar i transgendergemenskapen. Den största och mest uppenbara är kroppsautonomi. Det handlar om rätten att välja vad vi gör med våra egna kroppar.” Det sa transkvinnan Aiofe Martin i samband med att hon marscherade för aborträtten i Irland i september 2017.

Irland har haft en av världens strängaste abortlagar och först från 1 januari 2019 är abort tillåten i Irland, fram till vecka 12. Detta efter mångårig kamp för lagändring, där många transkvinnor allierade sig med personer som direkt drabbades av förbudet. #

Publicerat 2019-06-20