Så kan jag vara en Allierad – Tipslistor

Ikon/symbol för att vara allierad, lila figur, tankebubbla med knutna nävar som bildar ett hjärta.


En allierad är en person som agerar mot ett förtryck som den inte själv utsätts för. Det är en person som får fördelar i dagens ojämlika samhälle och använder dem för att stötta personer som bryter mot normen.
Här har vi samlat tips om hur du kan alliera dig i olika sammanhang och miljöer: I skolan, på internet, i föreningen, på stan, på släktmiddagen och på arbetsplatsen.

Tipslistorna nedan finns också upptryckta.
Hör av dig till Make Equal om du vill beställa: info@makeequal.se


ALLIERAD PÅ INTERNET

En allierad internetkompis:

 • Är en aktiv åskådare som inte bara scrollar vidare när den ser näthat
 • Är inkännande för utsattas upplevelser och känslor
 • Är medveten om att den är en del av hela klimatet på internet

Som allierad på internet kan du: 

 • Anmäla till polisen
  Om du ser näthat som faller under kategorin hets mot folkgrupp så kan du anmäla brottet, oavsett om du tillhör gruppen som utsätts eller inte. Annars kan du stötta andra att polisanmäla.
 • Ta över din väns sociala medier
  Om en vän utsätts för en hatstorm, erbjud dig att ta över hens sociala medier. Sålla och vidarebefordra enbart hatfria meddelanden till din vän. Att behöva läsa näthat riktat mot sig själv är att återuppleva kränkningarna och utmattande.
 • Låta bli att pinga in den som utsätts för näthat
  Om du ser att det skrivs elakt eller kritiskt om en person du känner – pinga inte in personen i kommentarsfältet utan tipsa istället personen enskilt om du tror att hen inte är medveten om att hen blir omskriven.
 • Stå upp för andra
  Stöd-lajka är det första steget men det är alltid bra att påpeka otrevligheter. Ibland är det viktiga inte vad en säger utan att en säger något.
 • Be om hjälp att bemöta näthat
  Om du vill ha hjälp att bemöta näthat i kommentarsfält kontakta facebook-gruppen #jagärhär för att få hjälp och stöd av goda krafter som verkar för ett bra och öppet nätklimat. 

Läs mer och få fler tips på:
www.nathatshjalpen.se 


ALLIERAD I SKOLAN

En allierad klasskompis:

 • Är medveten om strukturella orättvisor och dess konsekvenser i skolan
 • Är en schysst kompis som ser andra
 • Är en aktiv åskådare som inte är tyst när andra utsätts för kränkningar

Som allierad i skolan kan du: 

 • Fråga hur det är om någon verkar ledsen
  Ibland kan den som blir utsatt av andra behöva någon som ser och frågar hur det är. Då känner man sig mindre ensam och det kan göra det lättare att be om hjälp.
 • Säga ifrån (på olika sätt)
  Hör du sexistiska, rasistiska eller på annat sätt kränkande skämt – säg ifrån. Förklara vad som är kränkande, låt bli att skratta med, fråga den som drog skämtet vad det var som var roligt eller tala med din lärare eller någon annan ur skolans personal. 
 • Be om ursäkt och gå vidare
  Om du råkar säga eller göra något kränkande, se till att tydligt be om ursäkt och göra rätt nästa gång. Men kom ihåg att det inte är du som är offret.
 • Reagera mot exkludering
  Genomför skolan aktiviteter som inte alla kan delta i? Exempelvis könsbinär uppdelning på gymnastiken eller sexualundervisningen, föreläsningar i storgrupp utan mikrofon eller lekar som kräver fysisk beröring? Fråga lärare eller skolledning om det verkligen är rätt enligt skollagen.
 • Se till att alla får vara med
  Alla behöver inte alltid göra allting tillsammans och det är helt okej att vara bara två ibland. Men håll koll på om det är någon som för det mesta verkar vara för sig själv – se till att den personen känner sig välkommen att delta.


ALLIERAD PÅ STAN

En allierad främling:

 • Är en aktiv åskådare som inte är tyst när andra utsätts för kränkningar
 • Är inkännande för utsattas upplevelser och känslor
 • Är medveten om sin egen roll, sin egen position och hur det egna beteendet påverkar omgivningen

Som allierad på stan kan du:

 • Ingripa när du ser något hända
  Det finns olika sätt att visa civilkurage. Du kan säg ifrån eller ingripa direkt, avleda och börja prata om något annat, bara ställa dig nära och göra dig synlig och/eller stötta den som utsattes i efterhand. 
 • Ta hjälp av andra
  Det är lättare att ingripa om man är fler. Sök aktivt hjälp av människor i omgivningen och agera tillsammans. Ibland kanske det dessutom är bäst att ringa polis eller kontakta en ansvarig för platsen, till exempel butiken eller trygghetstjänst i kollektivtrafiken.
 • Stå bredvid de som kämpar
  Ge kärlek till journalisten, läraren eller främlingen som lyfter frågor som rör jämlikhet eller som ifrågasatte ett kränkande uttalande. Ställ dig bredvid personen som agerar med civilkurage i det offentliga rummet.
 • Anmäla exkludering
  Ser du sexistisk, rasistisk eller på annat sätt kränkande reklam? Anmäl till reklamombudsmannen. Är lokaler eller platser otillgängliga, till exempel genom att det saknas dörröppnare, ramp eller att trottoarer blockeras av elsparkcyklar? Anmäl via kommunens hemsida. 
 • Arbeta proaktivt och bli en samhällsförändrare
  Den bästa sortens alliering är den som sker proaktivt snarare än reaktivt. Hur kan du göra mer för att förändra samhället i en mer jämlik riktning? Bli aktiv i en förening, delta i aktioner, skriv insändare och skaffa dig kunskap om frågor som rör diskriminering, mänskliga rättigheter och jämlikhet.

ALLIERAD PÅ SLÄKTMIDDAGEN

En allierad släkting:

 • Utgår från att alla finns i rummet och säger därför ifrån även om den inte vet om någon i rummet tar illa upp av det som sägs
 • Är medveten om sina privilegier och använder dem för att förändra ojämlikhet
 • Är inte rädd för dålig stämning

Som allierad på släktmiddagen kan du: 

 • Vara öppen för förändring och välkomna olika traditioner
  Bara för att det är viktigt för dig att äta kött, dricka alkohol eller ta en bild till sociala medier innebär det inte att det är viktigt för alla. Fråga alla hur de vill ha det och respektera de som gör på ett annat sätt än du gör.
 • Förbereda svar på tal
  Vet du att vissa känsliga ämnen alltid brukar lyftas på släktmiddagen? Se till att förbereda svar på tal och kolla upp eventuell fakta inför. Då är det mycket lättare att säga emot när situationen väl uppstår.
 • Säga ifrån genom att ställa frågor eller byta samtalsämne
  Om en släkting säger något kränkande – ställ motfrågor. Hur menar du? Hur tänker du nu? Vad var det som var roligt med det där skämtet? Ibland kan det till och med vara mer effektivt att bara byta samtalsämne än att gå in i en diskussion.
 • Stötta den som säger ifrån
  Att säga ifrån kräver mod och är ofta ganska jobbigt. Om någon säger ifrån eller markerar mot ett kränkande beteende – se till att vara den första som stämmer in  eller ger stöd.
 • Teama upp med andra
  Finns det någon/några som du tror tycker att det är extra jobbigt att vara med på släktmiddagen, på grund av jargonger eller hur någon släkting brukar bete sig? Prata ihop dig med den/dem innan och bestäm hur ni kan stötta varandra.

ALLIERAD I FÖRENINGEN

En allierad i föreningen:

 • Är en förebild för övriga medlemmar och förtroendevalda
 • Lyssnar på normbrytares upplevelser
 • Är medveten om sina privilegier och använder dem för att förändra ojämlikhet

Som allierad i föreningen kan du: 

 • Reagera mot exkludering
  Genomför föreningen aktiviteter som inte alla kan delta i? Hålls föreläsningar eller sammanträden i storgrupp utan mikrofon eller regelbundna pauser? Är lokaler ni använder otilllgängliga? Kräver aktiviteter att medlemmar betalar ur egen ficka? Ifrågasätt och lyft detta med styrelse eller ledare!
 • Säga ifrån genom att ställa frågor eller byta samtalsämne
  Om någon säger något kränkande – ställ motfrågor. Hur menar du? Hur tänker du nu? Vad var det som var roligt med det där skämtet? Ibland kan det till och med vara mer effektivt att bara byta samtalsämne än att gå in i en diskussion.
 • Prata med en ledare/chef/ansvarig i efterhand
  Det är aldrig för sent att agera. Om du sett eller hört att någon behandlats illa eller att någon uttryckt sig kränkande, berätta detta för en ansvarig vuxen i föreningen.
 • Be om ursäkt och gå vidare
  Om du av misstag eller omedvetet skapar en exkluderande eller kränkande situation, se till att tydligt be om ursäkt och ta ansvar, men tänk på att det inte är du som är offret.
 • Lyfta ett perspektiv som du inte har upplevelse av
  Är representationen dålig i er kommunikation? Påtala det! Har du sett en film, läst en bok eller tagit del av en nyhetsartikel där någon berättar om upplevelser av diskriminering? Tipsa om den!

ALLIERAD PÅ ARBETSPLATSEN

En allierad chef:

 • Är en förebild för sina anställda och fortbildar sig inom jämlikhet
 • Ser jämlikhetsarbetet som ett prioriterat område och en viktig del av arbetsmiljön – inte som en åsiktsfråga
 • Fokuserar på att utmana och vidga normer – istället för att fokusera på det som som bryter mot normer
 • Lyssnar på och visar respekt för den som lyfter att den upplever sig kränkt eller exkluderad

En allierad medarbetare:

 • Är medveten om strukturella orättvisor och dess konsekvenser på arbetsplatsen
 • Lyssnar på normbrytares upplevelser
 • Är medveten om sina privilegier och använder dem för att förändra ojämlikhet

Som allierad på arbetsplatsen kan du:

 • Skapa plats
  Finns det någon som ofta blir avbruten? Ge den personen ordet i stället för att tala själv. Glöms någon bort att bjudas in till ett möte? Bjud med den.
 • Använda främjartekniker
  Om en kollega utsätts för härskartekniker eller kränkningar: använd främjartekniker. Säg ifrån, flytta fokus, ge cred till den som kom på idén, skratta inte åt det kränkande skämtet, prata med den som utsatte i efterhand och/eller stötta den som utsattes. 
 • Be om ursäkt och gå vidare
  Om du av misstag eller omedvetet skapar en exkluderande eller kränkande situation, se till att tydligt be om ursäkt och ta ansvar, men tänk på att det inte är du som är offret.
 • Lyfta perspektiv som du inte har erfarenhet av
  Är representationen dålig i er kommunikation eller möteslokalen otillgänglig för rullstol? Påtala det! Har du sett en film, läst en bok eller tagit del av en nyhetsartikel där någon berättar om upplevelser av diskriminering? Tipsa kollegorna!
 • Låta alla vara sig själva
  Ha pronomenrundor, fler kategorier i enkäter kopplat till kön och ålder och säg till exempel “din partner” i stället för “din flickvän/pojkvän”. Ställ inkluderande frågor vid introduktionen av nyanställda och ge var och en utrymme att lyfta sina behov.

Läs mer och få fler tips på:
www.makeequal.se/tipsbanken
www.respekttrappan.se