SÖDERTÖRNS FOLKHÖGSKOLA

Allieringsstafetten sänds i samarbete med Södertörns Folkhögskola

Vill du bli tolk?

Södertörns folkhögskola finns i Stockholm och vi utbildar skrivtolkar och teckenspråkstolkar. Som tolk arbetar du för att människor med olika förutsättningar ska kunna kommunicera och förstå varandra. Du arbetar nära människors vardag och ingen dag är den andra lik. 

Teckenspråkstolk

Yrkesutbildningen till teckenspråkstolk är treårig och ges på plats i Liljeholmen i Stockholm.  Som teckenspråkstolk tolkar du mellan svenska och teckenspråk. Din arbetsplats varierar från dag till dag men ditt syfte är alltid att underlätta kommunikation. För att jobba som tolk behöver du vara intresserad av språk, vara social, lyhörd och tycka om att jobba med människor.

Skrivtolk

Sveriges enda utbildning till skrivtolk finns på Södertörns folkhögskola. En skrivtolk skriver det som sägs, samtidigt som tolkanvändaren läser texten på en skärm. Du skriver snabbt och säkert. Din arbetsplats varierar från dag till dag men ditt syfte är alltid att underlätta kommunikation. Yrkesutbildningen till skrivtolk är ettårig och ges på distans. För att fungera som skrivtolk behöver du vara intresserad av skrivande och teknik samt tycka om att arbeta med människor.

Sök till oss! Vi ser fram emot din ansökan. Välkommen att läsa mer om våra samhällsviktiga tolkutbildningar på www.sodertorn.fhsk.se

Logotype Södertörns Folkhögskola i 
blågrönt och vitt, med en orange halvcirkel.