Ungas mod förändrar världen

På bilden samtalar Brian och Linn, som själv är just socialantropolog.

– Det var mina studenter som inspirerade mig att börja jobba med civilkurage och mod. De uppmärksammade mig, som lärare på Harvard, om att det fanns personal på universitetet som inte kunde leva på sina heltidslöner.

Det berättade socialantropologen Brian Palmer om starten för sitt eget engagemang. LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer, bjöd i mitten av oktober in till frukostseminarium med föreläsning av Brian Palmer och efterföljande panelsamtal under rubriken ”Ungas mod förändrar världen!”

Förutom Brian medverkade Martin Smedjeack, ickevåldsutbildare och aktivist, Hedda Grew från Röda korsets ungdomsförbund och Lovisa Roos, ordförande Fältbiologerna. Samtalet leddes av Julius Kramer från Folke Bernadotte Akademien. Att engagemang spelar roll och att det går att göra skillnad var alla eniga om.

Från Make Equal var projektledare Maria Johansson och praktikant Linn Berggren från projektet #allierad på plats och fick en pratstund med Brian efteråt.

På bilden samtalar Brian och Linn, som själv är just socialantropolog. Du kan lyssna till Brians tankar om civilkurage, mod och alliering i Podd Allierad, avsnitt 4, ”Mod smittar”.

Publicerat 2019-10-24