Präst står up för HBTQ-rättigheter

Christopher Senyonjo är en före detta biskop som kämpar för HBTQ-rättigheter i Uganda, ett land där HBTQ-personer kan bestraffas med livstids fängelse. I ett land där en populär uppfattning är att homosexualitet är något som kan botas predikar Senyonjo istället för att en människas sexualitet är en oföränderlig del av personen, oavsett om man är heterosexuell eller homosexuell. Han har även flera gånger uppmanat allmänheten och kyrkan att kräva ett slut på förföljelsen av homosexuella. För sitt engagemang har Senyonjo bland annat berövats sin biskopstitel. Ändå fortsätter han att alliera sig för att kämpa för HBTQ-personers rättigheter. #allierad #makeequal

Publicerat 2019-10-10