Vad är Alliering?

Allierads ikon för Alliering, mörklila teckning av två knutna nävar som bildar ett hjärta, halvt över detta hjärta ett förstoringsglas.

Det är inte eleven som blir felkönad av sin lärare som ska behöva säga ifrån. Det är inte tjejen i tunnelbanan som ska behöva be mannen bredvid henne sluta kommentera hennes slöja. Det är inte killen i permobil som ska behöva säga ifrån när en kollega drar funkofoba skämt.

Få projekt i Sverige stöttar de som vill göra rätt men inte vet hur. Detta är ett tomrum som projektet Allierad vill täppa till. Det finns exempel på andra projekt, framförallt i USA och Kanada, som visar på att jobba med alliering är ett effektivt sätt att jobba för jämlikhet. Ett exempel är http://www.allyproject.org/.

När en får upp ögonen för vilka privilegier en har kan det kännas som en börda och något en borde skämmas över. Detta kan leda till handlingsförlamning och skuldkänslor. Samtidigt breder fascismen, rasismen och sexismen ut sig i Sverige och världen. Det sista vi behöver just nu är att människor som vill göra gott tystnar.

Vad vi behöver är fler som har modet och verktygen för att jobba för en jämlik värld mot diskriminering och tystandet av vissa grupper. Vi behöver hitta sätt att fånga upp allt engagemang som bubblar under ytan men som inte vet var det ska kanaliseras. Det vi behöver göra är att börja se de privilegier vi besitter som ett kraftfullt verktyg.

Ordet alliering

Vi gillar ordet allierad mycket och vill uppmuntra folk att alliera sig. Där tycker vi att ”alliering” låter mer aktivt och fokuserar på handling mer än att vara allierad. Så vi har valt att böja ordet och prata om att alliera sig, trots att det egentligen inte finns i ordlistan. Vi tror och hoppas att de flesta förstår vad vi menar.